Pre slovenské inovatívne spoločnosti


Pre slovenské inovatívne spoločnosti

Pre priemyselné riešenia hľadáme:

slovenské inovatívne spoločnosti pôsobiace najmä v nasledujúcich odvetviach: automatizácia, robotizácia, optimalizácia procesov alebo logistiky, výrobcovia jednoúčelových strojov, IoT, energetická efektívnosť, analýza veľkých dát a umelá inteligencia, virtuálna / rozšírená realita, digitálne dvojčat a ďalšie.

Pre vývoj produktov hľadáme:

slovenské inovatívne spoločnosti, ktoré môžu dopĺňať činnosť technologických centier medzinárodných spoločností so sídlom na Slovensku. Zameriavame sa najmä na spoločnosti zaoberajúce sa dizajnom, prototypovaním, testovaním, nástrojárstvom a pod.

V sektore služieb (medzinárodné centrá BPO / SSC / IT so sídlom na Slovensku) vidíme potenciál dodávať riešenia v oblastiach ako automatizačný softvér,  outsourcing, kybernetická bezpečnosť, veľké dáta, umelá inteligencia a pod.


Naše hlavné kritériá pre databázu slovenských inovatívnych spoločností pre účely našich významných klientov sú:

  • spoločnosti musia mať relevantné referencie alebo predchádzajúce skúsenosti s podobnými prípadmi
  • startupy sa taktiež môžu zúčastňovať, musia však mať jedinečný a perspektívny produkt s funkčným “proof of concept”svojho riešenia pre dané odvetvie
  • spoločnosti, ktoré sú už dlhšie na trhu môžu mať širšiu škálu klientov, avšak musia preukázať, že časť ich podnikania je venovaná príslušnej špičkovej technológii

V súčasnosti má agentúra SARIO sieť približne 300 takýchto spoločností. Táto databáza tvorí základ pre náš výberový proces.

Do polovice roku 2019 dostalo 70 z týchto spoločností príležitosť predstaviť svoje výrobky a služby na našich podujatiach. 

SARIO sa okrem rozvoja podnikania snaží tiež prepojiť aj slovenské spoločnosti so zahraničnými kapitálovými investíciami (rizikový kapitál, fúzie atď.).

KONTAKTUJTE NÁS!

Aj Vaša spoločnosť môže byť súčasťou tohto ekosystému!

Neváhajte nás kontaktovať na innovate@sario.sk

Všetky naše služby sú bezplatné!