Pre klientov


Pre slovenské inovatívne spoločnosti

Pre priemyselné riešenia hľadáme slovenské inovatívne spoločnosti pôsobiace najmä v nasledujúcich odvetviach: automatizácia, robotizácia, optimalizácia procesov alebo logistiky, výroba jednoúčelových strojov, IoT, energetická efektívnosť, analýza veľkých dát a umelá inteligencia, virtuálna / rozšírená realita, digitálne dvojčatá a ďalšie.

ZISTI VIAC

Pre významných klientov SARIO

SARIO ponúka komplexné a špecializované služby, od identifikácie problémov a inovačného potenciálu klienta, cez na mieru šitú ponuku a konzultácie pri výbere slovenských technologických riešiteľov, až po organizáciu inovačného podujatia, na ktorom klientom vybrané slovenské spoločnosti prezentujú svoje inovatívne riešenia

ZISTI VIAC