Povedali o nás


 Agentúra SARIO poskytuje cennú pomoc pri prepájaní veľkých a nadnárodných spoločností so slovenskými malými a inovatívnymi podnikmi. Pre nás ako malý podnik, je to vítaný spôsob ako sa dostať bližšie k väčším spoločnostiam aj zo zahraničia. Spolupráca so SARIO prebieha na veľmi vysokej úrovni a vždy sa jej tešíme."

Martina DrahošováBusiness Development Director, Ixworx

 Som vďačný, že SARIO pomáha slovenským inovačným spoločnostiam vytvárať príležitosti v globálnych firmách. Je to jedna z ciest, ako poskytovať zo Slovenska služby s vysokou pridanou hodnotou, ktoré tak našu ekonomiku posúvajú na novú, vyššiu úroveň. A to nielen ekonomicky, ale aj morálne a spoločensky."

Michal UkropecCEO, Infotech

 Sme veľmi radi, že sme mali príležitosť spolupracovať so SARIO počas viacerých podujatí a podnikateľských misií. Naša spoločnosť sa venuje inováciám a začínala ako startup, pre ktorý je náročné etablovať sa na trhu a vybudovať si meno a dôveru u klientov. Práve SARIO nám v tomto výrazne pomohlo. Okrem toho nám otvorili dvere v medzinárodných korporáciách a sprostredkovali nám stretnutia, čo vyústilo až do spolupráce s týmito firmami."

Miroslav HájekCEO, eDocu

 Aj vďaka profesionalite agentúry SARIO sa Slovensku podarilo dostať na investičnú mapu mnohých top zahraničných investorov a výrazne zmodernizovať naše hospodárstvo. Je nesmierne dôležité, aby naša krajina pokračovala v zvyšovaní svojej pridanej hodnoty v globálnych dodávateľských reťazcoch a v maximálnej možnej miere využívala svoj intelektuálny kapitál. Za týmto spoločným cieľom bude AmCham s agentúrou SARIO vždy spolupracovať.”"

Ronald BlaškoVýkonný riaditeľ, American Chamber of Commerce in Slovakia

 Poslaním našej spoločnosti je byť stabilným inovačným partnerom podnikov, ktoré vykročili na cestu inteligentného priemyslu. Prinášame jedinečné technologické riešenia, ktoré nachádzajú čoraz väčšie uplatnenie aj na zahraničných trhoch. V tomto smere je pre nás spolupráca so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) veľmi prínosná, keďže cítime silnú podporu pri zahraničných aktivitách a nadväzovaní medzinárodných kontaktov, a to najmä iniciovaním inovačných podujatí a aktivít smerujúcich k prepájaniu potenciálnych partnerov v oblasti inovácií."

Boris DuľaCEO a predseda predstavenstva, CEIT, a.s.

 Slovenské spoločnosti sú schopné priniesť inovácie globálnym hráčom! V roku 2018 viac ako tretina slovenských spoločností, ktoré sa zúčastnili so svojimi riešeniami našich inovačných workshopov, bola vybratá na následné stretnutie s našimi veľkými klientmi a polovica týchto stretnutí vyústila buď do žiadosti o cenovú ponuku alebo do pilotného projektu."

Oto PisoňZástupca riaditeľa odboru & Manažér pre inovácie, Odbor investičných projektov SARIO

 Našou víziou je transformácia Slovenska na technologický a inovačný hub a zároveň chceme byť partnerom spoločností, ktoré zvažujú investície v Strednej Európe."

Róbert ŠimončičCEO, SARIO

 SARIO nám pomohlo otvoriť mnohé dvere v zahraničí, ako aj dramaticky rozšíriť sieť relevantných obchodných kontaktov."

Michal OndrušCEO, RVmagnetics

 Priemyselný inovačný klaster tvorí veľmi živú entitu, ktorá zastupuje veľké slovenské korporácie, významných hráčov s rozsiahlym vplyvom na slovenský priemysel, obchod, mobilitu s významným dopadom na slovenskú ekonomiku. Spájaním inovačných potenciálov a najnovších trendov pre potreby a stratégie podnikov vplýva klaster na napredovanie v pokroku, ku ktorému významnou mierou prispieva aj SARIO, ktoré spolu s klastrom tvorí kľúčové premostenie realizácie startupov a inovátorov na pôde korporácií."

Ľudmila ZajkováVedúca inovačného centra, ZSSK, Industry Innovation Cluster