SARIO - AmCham Business Corner


SARIO - AmCham Business Corner

SARIO – Amcham Business Corner

15. Máj, Bratislava – Cieľom konferencie organizovanou Americkou obchodnou komorou v SR (AmCham) s názvom “Artifficial intelligence & Data Science” bolo zjednotiť všetky relevantné subjekty v oblasti umelej inteligencie (UI) – univerzity, podniky a verejný sektor.

Podujatie bolo súčasťou väčšej platformy, ktorá je zameraná na rozvoj aktivít spojených s UI na Slovensku.
UI je dôležitou súčasťou transformujúcej sa globálnej ekonomiky, je prítomná vo všetkých sférach hospodárstva a má významný dopad na efektivitu a ľudskú produktivitu.

SARIO tiež eviduje jej význam, vplyv na veľké spoločnosti etablované na Slovensku, ako aj obchodný potenciál pre menšie slovenské spoločnosti zamerané na túto oblasť. Práve z tohto dôvodu, v spolupráci s Amcham, sa uskutočnilo podujatie „SARIO-Amcham Business Corner“, v rámci ktorého 6 slovenských spoločností pôsobiacich v oblasti UI malo možnosť prezentovať svoje riešenia pred zástupcami spoločností ako Adient, Accenture a IBM. Podujatie sa nieslo v neformálnej atmosfére, kde účastníci diskutovali o trendoch, problémoch a možných riešeniach v oblasti UI.

Vzhľadom na dôležitosť spoločnosti z USA pre slovenského hospodárstva, plánuje SARIO nadviazať na túto úspešnú spoluprácu a podporovať členov Amcham pri ďalšch podobných, inovatívnych B2B aktivitách.Inovačné služby SARIO - nová platforma Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu prepája potreby najväčších klientov SARIO s kapacitami a kompetenciami najinovatívnejších slovenských technologických spoločností doma aj v zahraničí.

INOVAČNÉ SLUŽBY SARIO SÚ ZAMERANÉ NAJMÄ NA:

• Priemysel: automatizáciu, prediktívnu údržbu, kontrolu kvality, digitálnu továreň, atď.

• Vývoj produktov: dizajn, prototypovanie, testovanie, nástrojárstvo, atď.

• Sektor služieb: automatizáciu, outsourcing, kybernetickú bezpečnosť, veľké dáta a umelú inteligenciu

Inovujte svoje podnikanie vďaka riešeniam zo Slovenska!

Kontakt: Oto Pisoň, Zástupca riaditeľa odboru & Manažér pre inovácie / Odbor investičných projektov

Email: innovate@sario.sk

Rozvíjajte svoj biznis vďaka proaktivite a kontaktom cez SARIO!