PSA IIC Matchmaking fair I


Zástupcovia spoločností tvoriacich Priemyselný inovatívny klaster (Industry Innovation Cluster - IIC) s podporou Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu sa stretli 1. marca 2018 v Bratislave s lídrami takmer 20 inovatívnych spoločností na Slovensku a zástupcami univerzít na prvom matchmakingovom stretnutí.

Riadená kreatívna diskusia bola na jednej strane platformou pre prezentáciu potrieb členov klastra – veľkých hráčov slovenského priemyslu, na strane druhej dala priestor takmer dvadsiatke progresívnych spoločností s prezentáciami inovatívnych riešení na vopred pripravené témy.

Členovia klastra, medzi ktorými sú firmy ako Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK), Groupe PSA Slovakia, HB Reavis, či Orange prostredníctvom IIC, ktorý vznikol na pôde Francúzsko-Slovenskej obchodnej komory len v lete 2017, aktívne vyhľadajú partnerov s potenciálom realizácie modernizačných projektov s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť.

„IIC podporuje spoluprácu významných spoločností naprieč jednotlivými priemyselnými sektormi, ktoré chcú zvýšiť konkurencieschopnosť Slovenska v dobe transformácie globálnej ekonomiky spojenej s digitálnou revolúciou.“

„Zmyslom IIC je vytvoriť inovatívne prostredie, ktoré akceleruje vývoj a výskum u našich členov,“ hovorí podpredseda predstavenstva a riaditeľ pre stratégiu ZSSK Patrik Horný. „V Železničnej spoločnosti pracujeme na projekte prediktívnej údržby našej techniky v spolupráci s členmi klastra. Po dnešných prezentáciách, už dnes viem, že niektoré z prítomných inovatívnych spoločností by nám v tom mohli pomôcť.“

„IIC združuje zatiaľ deväť zakladajúcich spoločností s vysokým apetítom po inováciách a zmenách, ktorých cieľom je zvýšenie konkurencieschopnosti,“ dodal Peter Švec, riaditeľ vonkajších vzťahov trnavskej automobilky Groupe PSA Slovakia. Podľa neho sa tým navyše otvára možnosť presadiť inovatívne riešenia výrobných procesov vyvinuté na Slovensku aj v rámci ostatných výrobných centier celej skupiny. Tento typ stretnutí plánuje IIC usporadúvať pravidelne. Inovačné služby SARIO - nová platforma Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu prepája potreby najväčších klientov SARIO s kapacitami a kompetenciami najinovatívnejších slovenských technologických spoločností doma aj v zahraničí.

INOVAČNÉ SLUŽBY SARIO SÚ ZAMERANÉ NAJMÄ NA:

• Priemysel: automatizáciu, prediktívnu údržbu, kontrolu kvality, digitálnu továreň, atď.

• Vývoj produktov: dizajn, prototypovanie, testovanie, nástrojárstvo, atď.

• Sektor služieb: automatizáciu, outsourcing, kybernetickú bezpečnosť, veľké dáta a umelú inteligenciu

Inovujte svoje podnikanie vďaka riešeniam zo Slovenska!

Kontakt: Oto Pisoň, Zástupca riaditeľa odboru & Manažér pre inovácie / Odbor investičných projektov

Email: innovate@sario.sk

Rozvíjajte svoj biznis vďaka proaktivite a kontaktom cez SARIO!