Inovačný workshop pre MinebeaMitsumi


Inovačný workshop pre MinebeaMitsumi

Agentúra SARIO zorganizovala 22. marca 2018  inovačný seminár zameraný na podporu R&D aktivít technologického centra spoločnosti Minebea Slovakia. Podujatie sa konalo v nadväznosti na úspešné konzultácie agentúry SARIO pri etablovaní výrobnej prevádzky a technologického centra MinebeaMitsumi v Košiciach.

Cieľom seminára bolo podnietiť vývoj technologického centra v Košiciach, predstaviť spoločnosti Minebea najrelevantnejších partnerov z akademickej, súkromnej a verejnej sféry a navrhnúť konkrétne kroky a smerovanie ďalších inovatívnych aktivít spoločnosti Minebea na Slovensku.

Slovenské subjekty predstavili svoje projekty a riešenia pre vybrané okruhy, ako sú cloudové robotické platformy, bezvibračné motory, „digitálne dvojča“, zber a hodnotenie „big data“ pri autonómnych/kolaboratívnych robotických riešeniach, ako aj automatizačné riešenia pri výrobe ložísk.

Cieľom agentúry SARIO je nadviazať na túto úspešnú spoluprácu a usporiadať pre Minebeu ďalší dedikovaný workshop, tentokrát venovaný výlučne spoločnostiam, ktoré poskytujú automatizačné, robotizačné a optimalizačné riešenia výrobných procesov.

Uvedené aktivity sú zároveň súčasťou novo formujúcej sa inovatívnej agendy Agentúry SARIO, so zámerom lákať investície s vyššou pridanou hodnotou na Slovensko a poskytnúť možnosť inovatívnym slovenským spoločnostiam zapojiť sa do dodávateľských reťazcov klientov SARIO.Inovačné služby SARIO - nová platforma Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu prepája potreby najväčších klientov SARIO s kapacitami a kompetenciami najinovatívnejších slovenských technologických spoločností doma aj v zahraničí.

INOVAČNÉ SLUŽBY SARIO SÚ ZAMERANÉ NAJMÄ NA:

• Priemysel: automatizáciu, prediktívnu údržbu, kontrolu kvality, digitálnu továreň, atď.

• Vývoj produktov: dizajn, prototypovanie, testovanie, nástrojárstvo, atď.

• Sektor služieb: automatizáciu, outsourcing, kybernetickú bezpečnosť, veľké dáta a umelú inteligenciu

Inovujte svoje podnikanie vďaka riešeniam zo Slovenska!

Kontakt: Oto Pisoň, Zástupca riaditeľa odboru & Manažér pre inovácie / Odbor investičných projektov

Email: innovate@sario.sk

Rozvíjajte svoj biznis vďaka proaktivite a kontaktom cez SARIO!