Inovačný workshop pre Audi/VW


Inovačný workshop pre Audi/VW

Na jeseň sa v Budapešti konalo pilotné podujatie Innovation Sourcing Event, organizované Audi AG a divíziou zodpovednou za nákup skupiny Volkswagen v strednej Európe, v spolupráci s HIPA (Hungarian Investment Promotion Agency - maďarská obdoba SARIO). Bolo to prvé z dvoch podujatí, pričom druhé bolo pre pobaltský región a konalo sa v Rige.

Cieľom týchto podujatí bolo identifikovať inovatívne podniky a start-upy v strednej Európe, ktoré môžu prispieť k inovovaniu nemeckého automobilového giganta. Budapeštianskeho podujatia sa po dlhšom výbere nakoniec zúčastnilo 15 spoločností. Po oslovení viacerých firiem sa Slovenskej agentúre pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) podarilo do konečného zoznamu dostať štyri spoločnosti, menovite Ardaco, Innovatrics, RVMagnetics a Ixworx. Pre tieto spoločnosti sa podarilo zabezpečiť samostatný, tzv. „Slovakia Day“, pričom účastníci dostali možnosť prezentovať svoje produkty a kompetencie pred 15členným tímom skupiny Volkswagen, zloženého z prokuristov a R&D odborníkov pracujúcich pre značky Audi a Volkswagen.

Agentúra SARIO chce nadviazať na túto úspešnú spoluprácu organizáciou obdobného podujatia aj v Bratislave, respektíve obnoviť spoluprácu s Audi aj v rámci bežných sourcingových aktivít. Inovačné služby SARIO - nová platforma Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu prepája potreby najväčších klientov SARIO s kapacitami a kompetenciami najinovatívnejších slovenských technologických spoločností doma aj v zahraničí.

INOVAČNÉ SLUŽBY SARIO SÚ ZAMERANÉ NAJMÄ NA:

• Priemysel: automatizáciu, prediktívnu údržbu, kontrolu kvality, digitálnu továreň, atď.

• Vývoj produktov: dizajn, prototypovanie, testovanie, nástrojárstvo, atď.

• Sektor služieb: automatizáciu, outsourcing, kybernetickú bezpečnosť, veľké dáta a umelú inteligenciu

Inovujte svoje podnikanie vďaka riešeniam zo Slovenska!

Kontakt: Oto Pisoň, Zástupca riaditeľa odboru & Manažér pre inovácie / Odbor investičných projektov

Email: innovate@sario.sk

Rozvíjajte svoj biznis vďaka proaktivite a kontaktom cez SARIO!