Inovačný sourcing pre Mitsubishi Corporation


Inovačný sourcing pre Mitsubishi Corporation

Dňa 21. novembra 2018 organizovala agentúra SARIO na svojej pôde sourcing pre Mitsubishi Corporation v rámci poskytovania nových inovatívnych služieb.

Inovačný sourcing bol zameraný na obchodné partnerstvá a kapitálové vstupy, ktorých cieľom je zapojiť slovenské technologické spoločnosti do hodnotových a dodávateľských reťazcov japonského konglomerátu.

Mitsubishi Corporation, zastupujúca vyše 1500 entít, si z pripraveného zoznamu spoločností nakoniec vybrala 5 slovenských firiem, ktoré na tomto pracovnom stretnutí dostali možnosť predstaviť svoje unikátne technológie a riešenia. Prezentovali sa najnovšími trendami v oblasti navigačných systémov, alternatívnych spôsobov mobility, Industry 4.0
ale aj inováciách v baníctve a hĺbkových vrtoch.

Agentúra SARIO postupne rozširuje portfólio svojich inovačných služieb, ktoré boli doposiaľ zamerané primárne na optimalizačné riešenia v oblasti Industry 4.0 na Slovensku.

Od nového roka plánuje SARIO škálovať túto službu zapájaním väčšieho množstva významných klientov a spoločností z rôznych odvetví a zároveň identifikáciou ďalších, nových slovenských inovatívnych spoločností, ktorým chce pomôcť v rámci inovačných služieb rozvíjať podnikanie na zahraničných trhoch.Inovačné služby SARIO - nová platforma Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu prepája potreby najväčších klientov SARIO s kapacitami a kompetenciami najinovatívnejších slovenských technologických spoločností doma aj v zahraničí.

INOVAČNÉ SLUŽBY SARIO SÚ ZAMERANÉ NAJMÄ NA:

• Priemysel: automatizáciu, prediktívnu údržbu, kontrolu kvality, digitálnu továreň, atď.

• Vývoj produktov: dizajn, prototypovanie, testovanie, nástrojárstvo, atď.

• Sektor služieb: automatizáciu, outsourcing, kybernetickú bezpečnosť, veľké dáta a umelú inteligenciu

Inovujte svoje podnikanie vďaka riešeniam zo Slovenska!

Kontakt: Oto Pisoň, Zástupca riaditeľa odboru & Manažér pre inovácie / Odbor investičných projektov

Email: innovate@sario.sk

Rozvíjajte svoj biznis vďaka proaktivite a kontaktom cez SARIO!