AI4EU


AI4EU 
Dňa 9. apríla 2019 sa v priestoroch Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave uskutočnila séria pracovných stretnutí v rámci európskeho projektu „AI4EU“ venovaná oblasti umelej inteligencie. Stretnutia boli organizované Odborom investičných projektov SARIO v spolupráci s Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Paríži a zúčastnilo sa na nich 6 slovenských spoločností pôsobiacich v oblasti informačných technológií a umelej inteligencie.


AI4EU je 3-ročný projekt Európskej únie (spustený v januári 2019), zameraný na rozvoj spolupráce v rámci európskej komunity firiem a výskumných inštitúcií venujúcich sa danej oblasti IT.
Inovačné služby SARIO - nová platforma Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu prepája potreby najväčších klientov SARIO s kapacitami a kompetenciami najinovatívnejších slovenských technologických spoločností doma aj v zahraničí.

INOVAČNÉ SLUŽBY SARIO SÚ ZAMERANÉ NAJMÄ NA:

• Priemysel: automatizáciu, prediktívnu údržbu, kontrolu kvality, digitálnu továreň, atď.

• Vývoj produktov: dizajn, prototypovanie, testovanie, nástrojárstvo, atď.

• Sektor služieb: automatizáciu, outsourcing, kybernetickú bezpečnosť, veľké dáta a umelú inteligenciu

Inovujte svoje podnikanie vďaka riešeniam zo Slovenska!

Kontakt: Oto Pisoň, Zástupca riaditeľa odboru & Manažér pre inovácie / Odbor investičných projektov

Email: innovate@sario.sk

Rozvíjajte svoj biznis vďaka proaktivite a kontaktom cez SARIO!