Inovačné služby agentúry SARIO

Inovujte svoje podnikanie vďaka riešeniam zo Slovenska!

Inovačné služby v číslach


 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0

O inovačných službách SARIO


O inovačných službách SARIOO inovačných službách SARIO
INOVAČNÉ SLUŽBY SARIO — platforma Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), ktorá prepája potreby jej hlavných klientov —
veľkých investorov etablovaných na Slovensku s kompetenciami najvyspelejších a najinovatívnejších slovenských technologických spoločností.
Inovačné služby SARIO majú za cieľ podporovať procesné inovácie a korporátne R&D aktivity , ako hlavné prostriedky na zabezpečenie udržateľnej konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky.

PRE KOHO?
Inovačné služby SARIO slúžia pre slovenských poskytovateľov riešení na rozvoj ich podnikania a na druhej strane je táto platforma zároveň zameraná na inovovanie technologických procesov významných klientov agentúry SARIO.

AKO?
SARIO podporuje procesné inovácie svojich klientov prostredníctvom špecializovaných, na mieru šitých inovačných podujatí, ktoré sú pripravované tak, aby najvýznamnejším zástupcom týchto klientov predstavili riešenia, ktoré sú vytvárané a vyvíjané práve na Slovensku.

PREČO?
V rámci tejto svojej novej služby, SARIO využíva svoju neustále rastúcu sieť kontaktov na najvyšších predstaviteľov spoločností na Slovensku, nadobudnutú počas dlhoročných aktivít v oblastí prílevu priamych zahraničných investícií, rozvoja obchodu pre slovenské malé a stredné podniky (MSP), ako aj vlastné dlhoročné skúseností s organizovaním medzinárodných matchmakingových podujatí.

HLAVNÉ OBLASTI ZÁUJMU
Priemysel: automatizácia, prediktívna údržba, kontrola kvality, digitálna továreň
Vývoj produktov: dizajn, prototypovanie, testovanie, nástrojárstvo
Sektor služieb: automatizácia, outsourcing, kybernetická bezpečnosť, veľké dáta, umelá inteligencia, internet vecí

ZA KOĽKO?
Všetky uvedené služby sú poskytované bezplatne!


Slovenské technologické spoločnosti môžu inovovať i globálnych hráčov (so sídlom na Slovensku). Okrem obchodných príležitostí, mnohé firmy hľadajú aj možnosti financovania spojené s fúziami a akvizíciami, preto poskytujeme naše služby aj do zahraničia a snažíme sa rozšíriť pôsobnosť slovenských inovatívnych spoločností v rámci ďalších sektorov (Aviation & Space Industry, MedTech & BioTech, atď.)

Vaša firma môže byť pri tom!
Kontaktujte nás prostredníctvom innovate@sario.sk ešte dnes!

Ochrana osobných údajov

Pre klientov


Pre slovenské inovatívne spoločnosti

Pre priemyselné riešenia hľadáme slovenské inovatívne spoločnosti pôsobiace najmä v nasledujúcich odvetviach: automatizácia, robotizácia, optimalizácia procesov alebo logistiky, výroba jednoúčelových strojov, IoT, energetická efektívnosť, analýza veľkých dát a umelá inteligencia, virtuálna / rozšírená realita, digitálne dvojčatá a ďalšie.

ZISTI VIAC

Pre významných klientov SARIO

SARIO ponúka komplexné a špecializované služby, od identifikácie problémov a inovačného potenciálu klienta, cez na mieru šitú ponuku a konzultácie pri výbere slovenských technologických riešiteľov, až po organizáciu inovačného podujatia, na ktorom klientom vybrané slovenské spoločnosti prezentujú svoje inovatívne riešenia

ZISTI VIAC

Povedali o nás


 Agentúra SARIO poskytuje cennú pomoc pri prepájaní veľkých a nadnárodných spoločností so slovenskými malými a inovatívnymi podnikmi. Pre nás ako malý podnik, je to vítaný spôsob ako sa dostať bližšie k väčším spoločnostiam aj zo zahraničia. Spolupráca so SARIO prebieha na veľmi vysokej úrovni a vždy sa jej tešíme."

Martina DrahošováBusiness Development Director, Ixworx

 Som vďačný, že SARIO pomáha slovenským inovačným spoločnostiam vytvárať príležitosti v globálnych firmách. Je to jedna z ciest, ako poskytovať zo Slovenska služby s vysokou pridanou hodnotou, ktoré tak našu ekonomiku posúvajú na novú, vyššiu úroveň. A to nielen ekonomicky, ale aj morálne a spoločensky."

Michal UkropecCEO, Infotech

 Sme veľmi radi, že sme mali príležitosť spolupracovať so SARIO počas viacerých podujatí a podnikateľských misií. Naša spoločnosť sa venuje inováciám a začínala ako startup, pre ktorý je náročné etablovať sa na trhu a vybudovať si meno a dôveru u klientov. Práve SARIO nám v tomto výrazne pomohlo. Okrem toho nám otvorili dvere v medzinárodných korporáciách a sprostredkovali nám stretnutia, čo vyústilo až do spolupráce s týmito firmami."

Miroslav HájekCEO, eDocu

 Aj vďaka profesionalite agentúry SARIO sa Slovensku podarilo dostať na investičnú mapu mnohých top zahraničných investorov a výrazne zmodernizovať naše hospodárstvo. Je nesmierne dôležité, aby naša krajina pokračovala v zvyšovaní svojej pridanej hodnoty v globálnych dodávateľských reťazcoch a v maximálnej možnej miere využívala svoj intelektuálny kapitál. Za týmto spoločným cieľom bude AmCham s agentúrou SARIO vždy spolupracovať.”"

Ronald BlaškoVýkonný riaditeľ, American Chamber of Commerce in Slovakia

 Poslaním našej spoločnosti je byť stabilným inovačným partnerom podnikov, ktoré vykročili na cestu inteligentného priemyslu. Prinášame jedinečné technologické riešenia, ktoré nachádzajú čoraz väčšie uplatnenie aj na zahraničných trhoch. V tomto smere je pre nás spolupráca so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) veľmi prínosná, keďže cítime silnú podporu pri zahraničných aktivitách a nadväzovaní medzinárodných kontaktov, a to najmä iniciovaním inovačných podujatí a aktivít smerujúcich k prepájaniu potenciálnych partnerov v oblasti inovácií."

Boris DuľaCEO a predseda predstavenstva, CEIT, a.s.

 Slovenské spoločnosti sú schopné priniesť inovácie globálnym hráčom! V roku 2018 viac ako tretina slovenských spoločností, ktoré sa zúčastnili so svojimi riešeniami našich inovačných workshopov, bola vybratá na následné stretnutie s našimi veľkými klientmi a polovica týchto stretnutí vyústila buď do žiadosti o cenovú ponuku alebo do pilotného projektu."

Oto PisoňZástupca riaditeľa odboru & Manažér pre inovácie, Odbor investičných projektov SARIO

 Našou víziou je transformácia Slovenska na technologický a inovačný hub a zároveň chceme byť partnerom spoločností, ktoré zvažujú investície v Strednej Európe."

Róbert ŠimončičCEO, SARIO

 SARIO nám pomohlo otvoriť mnohé dvere v zahraničí, ako aj dramaticky rozšíriť sieť relevantných obchodných kontaktov."

Michal OndrušCEO, RVmagnetics

 Priemyselný inovačný klaster tvorí veľmi živú entitu, ktorá zastupuje veľké slovenské korporácie, významných hráčov s rozsiahlym vplyvom na slovenský priemysel, obchod, mobilitu s významným dopadom na slovenskú ekonomiku. Spájaním inovačných potenciálov a najnovších trendov pre potreby a stratégie podnikov vplýva klaster na napredovanie v pokroku, ku ktorému významnou mierou prispieva aj SARIO, ktoré spolu s klastrom tvorí kľúčové premostenie realizácie startupov a inovátorov na pôde korporácií."

Ľudmila ZajkováVedúca inovačného centra, ZSSK, Industry Innovation Cluster

Inovačné podujatia


Kontaktujte nás


  • Trnavská cesta 100, 82102 Bratislava, Slovakia
  • Slovak Investment and Trade Development Agency (SARIO)

Inovujte svoje podnikanie vďaka riešeniam MADE IN SLOVAKIA!

Inovačné služby SARIO

Vaša firma môže byť pri tom!